Kadra Pedagogiczna

mgr Magdalena Nowicka - Dyrektor Polskiej Szkoły Klasa V

Nauczyciel, Pedagog, Psycholog, Logopeda

Współautorka adaptacji polskich wersji legend – książka w trakcie redagowania.
Studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim, na wydziale Filologii Polskiej i Logopedii. Zakład Lingwistyki stosowanej i kulturowej / oddział w Londynie, kierunek Nauczanie języka polskiego jako obcego i kultury polskiej poza granicami Polski na wszystkich poziomach kształcenia i dla wszystkich grup uczniów.
Studia podyplomowe Logopedia I i II stopnia.
Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, na wydziale Humanistycznym, kierunek Pedagogika, specjalność Psychopedagogika.
Absolwentka Akademii Pomorskiej w Słupsku, kierunek Pedagogika, specjalność Psychologia.
Compulsory Procedures in the Running of Supplementary Schools part of The managing of a supplementary school organised by the Polish Educational Society.
Basic Children’s First Aid Training.
Basic Health and Safety.

Ukończone kursy :

 • Jakość w edukacji. Badanie jakości, sposoby, interpretacja, konsekwencja

 • Biomedyczne podstawy rozwoju

 • Konstruktywizm w nauczaniu języka obcego

 • Oddziaływania psychopedagogiczne w stosunku do młodzieży  niedostosowanej społecznie

 • Projekt przedsięwzięcia edukacyjnego

 • Psychokorekcja zaburzeń w zachowaniu

 • Komunikacja i integracja

 • Metodyka zajęć warsztatowych

 • Psychologia kliniczna

 • Psychologia rozwojowa i osobowości

 • Psychologia wychowawcza

 • Profilaktyka uzależnień

 • Psychopedagogiczne konteksty doradztwa zawodowego

 • Media w edukacji

mgr Magdalena Zakrzewska Przedszkole

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek polonistyka. Magister nauczania jezyka polskiego jako drugiego. Nauczycielka języka polskiego na uniwersytecie w Astanie (Kazachstan). Wolontariuszka w Polskiej Szkole w Yorku, wolontariuszka w programie "Teraz Polski!", wspomagającym naukę j. polskiego dzieci obcokrajowców uczęszczających do krakowskich szkół.

 

mgr Agnieszka Żywiec –  Klasa I

QTS status 1747527

Nauczyciel, Oligofrenopedagog, Logopeda
Studia podyplomowe z zakresu Logopedii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, na
wydziale Nauk Społecznych i Sztuki.
Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, kierunek Pedagogika, specjalność pedagogika
specjalna -oligofrenopedagogika.

Ukończone kursy :

• Qualified Teacher Status (QTS) qualified to teach in SEN establishment, National College for
Teaching & Leadership
• Level 1 Certificate in ESOL, B2 ,The City and Guilds of London Institute
• Non-Abusive Psychological and Physical Training
• ORC Level 4 NVQ in Health and Social Care, Oxford Cambridge and RSA Examinations
• First Aid Certificate, Polish Red Cross (In accordance with European Red Cross Standard on First Aid)
• Kierownik wycieczek z elementami metodyki i zabawy
• Wczesna Interwencja SI: diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami psychomotorycznymi

mgr Kamila Samson –  Klasa II

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierunek nauka o rodzinie.

Wykształcenie zdobyte w Instytucie Studiów nad Rodziną kwalifikuje panią Kamilę do prowadzenia zajęć w różnych rodzajach szkół oraz placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych.

Zdobytą wiedzę pani Kamila miała szansę wykorzystać w Polsce, jako doświadczony edukator i specjalista do spraw rodziny. Pracowała z dziećmi i młodzieżą w ośrodku pomocy rodzinie ściśle współpracując ze szkołami podstawowymi i średnimi. Niezależna trenerka rozwoju osobistego udziela pomocy i wsparcia polskim dzieciom i osobom dorosłym, uposażając je w umiejętnosci radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

Ukończone kursy :

 • Trening komunikacji interpersonalnej

 •  Psychologia pracy

 •  Sztuka uważnego słuchania

 •  Sytuacje kryzysowe w życiu rodzinnym i szkolnym.

mgr Żaneta Szarata -  Klasa III  

Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu na wydziale Pedagogiki, specjalność Psychologia społeczna w edukacji.
Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego na wydziale Nauk Pedagogicznych i Społecznych kierunek : Pedagogika w zakresie pracy opiekuńczej i specjalnej
Studium Socjalno - Kulturalne w Lublinie kierunek animator kultury. 
Ukończone kursy :
 • Zapobieganie agresji na terenie szkoły
 • Dyslektyk czy leń ? Diagnoza i pomoc.
 • Dobry gniew, niedobra agresja.
 • Planowanie procesu dydaktycznego
 • Wychowawcy w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej
 • Uzależnienia, jak pomóc człowiekowi i jego rodzinie
 • Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów - metoda konstruktywnej konfrontacji 
 • Praca z uczniami o zaburzonym zachowaniu