Konkurs Plastyczny

"Polska oczami dziecka"

REGULAMIN KONKURSU „ Polska oczami dziecka”.

 

 I. Cele konkursu:

1. Propagowanie wiedzy o tematyce patriotycznej.

2. Promowanie dzieci uzdolnionych artystycznie.

3. Wzmacnianie wiary we własne możliwości.

4. Rozwijanie twórczej inwencji i ekspresji plastycznej

5. Budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi.

II. Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formacie A4 techniką dowolną. Praca ma przedstawiać piękne, interesujące miejsca w Polsce. NIE PODPISUJEMY PRACY !

2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko

3. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową

5. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu

6. Do każdej pracy powinna być dołączona zamknięta koperta z danymi:

Imię i nazwisko dziecka, klasa, miejsce, miejscowość, rzecz przedstawione w pracy NIE PODPISUJEMY PRACY !

7. Prace należy składać do 03.11.2018 r. do nauczyciela klasy. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu zostanie przedstawione 10 listopada 2018 r.

III Kategorie wiekowe :

I KATEGORIA WIEKOWA    wiek 3 – 4 lata ( dopuszczalna niewielka pomoc rodziców)   

II KATEGORIA WIEKOWA   wiek 5 – 6 lat

III KATEGORIA WIEKOWA  wiek 7 – 9 lat

IV KATEGORIA WIEKOWA wiek 10 – 13 lat

UWAGA: przypisując do kategorii bierzemy pod uwagę rocznik , a nie klasę !!!

Kryterium oceny prac:

* samodzielność wykonania

* staranność wykonania

* wrażenie artystyczne

* interpretacja tematu

* materiał użyty do wykonania pracy

Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu oraz wystawa wszystkich prac zostaną przedstawione 10 listopada 2018, podczas występów z okazji święta Niepodległości Polski.