KALENDARZ OPŁAT ZA SZKOŁĘ ZA ROK 2020/2021
Opłata za szkołę w roku szkolnym 2020/21 jest następująca i nie podlega zwrotowi na wypadek rezygnacji z edukacji dziecka:
oplaty szkola.jpg

 1.Opłaty szkolne powinny być dokonywane w wysokości i terminie wyznaczonym w kalendarzu opłat.

 2.Za zwłokę dłuższą niż podany termin płatności, będzie pobierana dodatkowa opłata w wysokości 20 funtów na semestr. Nieuregulowanie płatności do 2 tygodni po terminie jest równoznaczne ze skreśleniem z listy uczniów.

 3.Opłata za szkołę nie zawiera opłat za:​

      - podręczniki

      - zeszyty

      - dodatkowe zajęcia podczas roku szkolnego

      - przedstawienia teatralne i inne

      - wycieczki szkolne

 4.Opłata za szkołę nie podlega zwrotowi na wypadek rezygnacji  dziecka z edukacji

 5. Rodzice zobowiązani są do uiszczenia opłaty szkolnej wyznaczonym terminie oraz wysokości ustalonej przez szkołę. Płatności można dokonywać przelewem na szkolne konto, podaniem imienia i nazwiska ucznia .

       

       MARIA SKLODOWSKA CURIE

       POLISH SATURDAY SCHOOL

       Nr konta: 73409560

       Sort code: 30-98-97