Polska Szkoła im. Marii Skłodowskiej - Curie w Guildford powstała w odpowiedzi na duże zapotrzebowanie kształcenia w języku polskim w Guildford i okolicach.

Nauka w naszej szkole rozpoczyna się już od przedszkola, gdzie przyjmowane są dzieci, które ukończyły trzy lata. Najstarsze klasy przygotowywane będą do egzaminu GCSE (odpowiednik egzaminu gimnazjalnego), który jest jednym z ważniejszych egzaminów w Wielkiej Brytanii. 

Przedmioty, które będą nauczane w naszej szkole to  język polski, historia i geografia Polski, kultura polska oraz religia. Wszystkie te przedmioty znajdą się na świadectwie szkolnym.

Pragniemy, aby utrzymanie i pogłębianie świadomości narodowej i religijnej wsród polskich dzieci i młodzieży kultywowane było w duchu tradycji i kultury polskiej. Chcemy, aby nasi uczniowie potrafili nie tylko czytać i pisać po polsku, ale również posiadali szeroką wiedzę o Polsce, jej bogatej historii, literaturze i sztuce. W szkole będą odbywały się również zajęcia umuzykalniające oraz elementy warsztatów komunikacji interpersonalnej, dzięki którym dzieci będą rozwijały i ulepszały umiejętności komunikowania się między ludźmi.