Wyprawka szkolna

Prosimy wyposażyć dziecko w plecak, podpisany zeszyt , piórnik (2 długopisy, ołówek, temperówka, linijka, kredki lub mazaki, gumka, nożyczki z zaokrąglonymi końcami oraz klej).

Prosimy również wyposażyć dziecko w drugie śniadanie, które będzie mogło spożyć na długiej przerwie.

Podręczniki - informację o obowiązujących w danej klasie podręcznikach i ich cenie poda wychowawca klasy w pierwszym dniu zajęć szkolnych. Koszt podręczników pokrywają rodzice.